Фізики з’ясували, як може виглядати справжній просторово-часовий тунель

Просторово-часовий тунельПросторово-часовий тунель

Фізик Роман Конопля з Університету РУДН продемонстрував, як можна визначити форму будь-якого симетричного тунелю — чорної діри, яка теоретично може функціонувати як портал між будь-якими двома точками у просторі й часі. Дослідження може допомогти зрозуміти фізику просторово-часових тунелів і краще визначити їхні фізичні характеристики.

Читайте також: «Шпигунство в космосі. Росіяни підслуховували французів»

Сучасні уявлення про Всесвіт передбачають існування просторово-часових тунелів (так званих wormhole) — незвичайних викривлень у просторі і часі. Цю структуру можна уявити як чорну діру, через яку можна побачити віддалену точку Всесвіту в чотирьох вимірах. Астрофізики все ще не в змозі точно визначити форму і розмір чорних дір, не кажучи вже про просторово-часові тунелі, які існують тільки в теорії. Але фізик з Університету РУДН показав, що форму цих тунелів можна розрахувати на основі спостережуваних фізичних характеристик.

На практиці можна спостерігати лише проміжні властивості просторово-часових тунелів, такі як червоне зміщення. Роман Конопля з Інституту гравітації і космології при Університеті РУДН застосував припущення про квантову і геометричну механіку і показав, що форму і масу просторово-часового тунелю можна розрахувати на основі величини червоного зміщення і діапазону гравітаційних хвиль на високих частотах.

Чорна дірка

Чорна дірка

Читайте також: «Згідно з останніми дослідженнями Земля поступово віддаляється від Сонця»

На даний час вчені враховують геометрію компактного об’єкта, аналізують його діапазон і порівнюють дані з експериментальними результатами. Потім вони перевіряють, чи схожі спостережувані значення на теоретично передбачені. Роман Конопля запропонував інший підхід, коли форма об’єкта визначається на основі його спектру видимого світла.

Фізик застосував математичну модель до симетричної просторово-часового тунелю Морріса-Торна, щоб описати його вузьке місце. Це варіація тунелю, постульована Кіпом Торном і Майком Моррісом, що передбачає можливість передачі енергії та матерії. Конопля визначив, в який спосіб форму будь-якого симетричного просторово-часового тунелю можна описати на основі хвильового діапазону і вирішив так звану зворотну проблему в загальний спосіб. Потім, за допомогою квантової апроксимації, він розробив рівняння для обчислення геометричної форми для конкретного просторово-часового тунелю.

Космос

Космос

Читайте також: «У центрі галактики було виявлено дивну структуру, схожу на хрест»

Роман Конопля стверджує, що його підхід дозволяє вирішити багато проблем в геометрії просторово-часового тунелю. Щоб уникнути довгих формул, Конопля розглядав лише електромагнітні поля. Результати цієї роботи можна також віднести до обертальних просторово-часових тунелів, якщо вони є досить симетричними. Результати досліджень були опубліковані в ScienceDirect.

1 Comment on "Фізики з’ясували, як може виглядати справжній просторово-часовий тунель"

  1. Такі просторово-часові тунелі дійсно можуть існувати. Але для створення такого тунелю потрібні фантастично великі енергії. І матерія в такому тунелі не може існувати в звичному для нас вигляді. Космічний корабель, ввійшовши в такий тунель, зруйнується, перетвориться в пучок радіації. А тому подорожі такими тунелями мало ймовірно колись можуть стати можливими.

Leave a comment

Your email address will not be published.

**