Як інфляція та зайнятість впливають на економічну ситуацію

images1

Важко зрозуміти логіку нинішньої кредитно-грошової політики, яка проводиться в США. Адже як стверджують економісти, є два шляхи, щоб вплинути на економічне зростання і зайнятість. Перший — зниження процентних ставок, споживання, яке стимулюватиме інвестиції. Другий — підвищення інфляції для зниження реальної заробітної плати, що активізує виробництво та підвищує зайнятість.

Починаючи з 2008 року, ФРС знизив процентні ставки майже до нуля, але це не дало результатів. Велика частина отриманої таким чином ліквідності була використана для збільшення резервів. Банки не хочуть давати грошей, тому що лише деякі позичальники гідні довіри. Домогосподарства, як і раніше, в боргах і не готові збільшувати свої зобов’язання, а промисловий сектор обережний у проведенні інвестицій у фінансово і економічно нестабільному середовищі. Професіонали добре усвідомлюють наслідки прийняття неправильних інвестиційних рішень. Так навіщо їм влазити в борги, якщо потім все одно почнеться хворобливе коректування ринку?

Коли перший спосіб не працює, то залишається другий. Економісти в цілому згодні, що не може бути довгострокового компромісу між інфляцією та безробіттям. Кейнсіанці та монетаристи вважають, що такий компроміс може існувати тільки в короткостроковій перспективі. Якщо у людей є певні очікування на основі недавнього минулого, то кредитно-грошова політика, яка викликає інфляцію, знизить рівень безробіття за рахунок зменшення реальної заробітної плати. Звичайно, з часом працівник зажадає зростання номінальної заробітної плати, щоб відновити реальну заробітну плату до попереднього значення. Зростання зайнятості в цьому випадку є тимчасовим.

У капіталістичній економіці відносні ціни відіграють важливу роль, інформуючи виробників про те, чого хоче суспільство. Якщо одна ціна підвищується, а інша зменшується, то виробник отримує сигнал, що в першому випадку продукції потрібно виробляти більше, а в другому — менше. Це складна система сигналів, в якій волатильність цін відображає нагальні потреби. Найбільш важливим аспектом системи цін є інформація, необхідна для планування випуску продукції.

Інфляція утруднює отримання інформації. Підприємець може мати проблеми з розмежуванням відносних і абсолютних змін. Чи є підвищення цін відображенням високого попиту або ж інфляційного тиску? Проблема отримання інформації також стосується ресурсів і праці. Є різні ринки праці з різним ступенем винагороди, заснованої на процесі виробництва. Надлишкова грошова маса заважає цьому показнику, а також спотворює інформацію про правильне співвідношення капіталу та кількості вироблених товарів. Історичні дані показують, що інфляція збільшує безробіття, а не знижує.

Якщо економісти погоджуються з тим, що не може бути довгострокового компромісу між інфляцією та безробіттям, а поточна стратегія ФРС щодо зниження процентних ставок, яка спрямована на підвищення економічного зростання, не дала результату, потрібно запитати, чому ФРС продовжує друкувати 75 млрд доларів на місяць? Швидше за все, щоб використовувати інфляцію для досягнення короткострокових вигод від зайнятості.

Можна бути впевненим в тому, що процентні ставки злетять, якщо зростатиме інфляція. Оскільки більшість зобов’язань Сполучених Штатів короткострокові, то важко буде піддати ціни інфляції, щоб знизити реальну вартість боргу.

Тарас Осадчий

Be the first to comment on "Як інфляція та зайнятість впливають на економічну ситуацію"

Leave a comment

Your email address will not be published.

**