США — геополітичний лідер однополярного світу

преріїПерші поселенці у Північній Америці
американський континент

Відкриття Колумбом Америки

Американська ідея — ідеологічна основа зовнішньополітичної стратегії Вашингтона

З самого початку формування американської національної самосвідомості найважливішим її компонентом стало переконання у винятковості шляхів суспільно-історичного розвитку Америки і її роль у світовій історії. Здавалося, що британські колонії в Північній Америці призначені для великого експерименту. Подібно раннім утопіям, в уяві європейців XVII-XVIII ст. Америка представлялася як «обітована земля», нібито спеціально обрана самим Провидінням для створення нового, більш справедливого суспільного порядку як приклад для наслідування всім іншим народам світу.

Із завоюванням незалежності віра в особливу долю і місію Америки стала найважливішим компонентом американської національної самосвідомості, яка тоді почала формуватися. Нова республіка розглядалася як експеримент, покликаний створити нові інститути для докорінної перебудови і переробки світової історії.

північна америка

Manifest Destiny

У середині XIX ст. ці ідеї в сконцентрованій формі знайшли відображення в так званій Manifest Destiny. У ній були синтезовані специфічні американські релігійні, соціокультурні, політико-культурні, соціально-психологічні, економічні та інші ідеї та концепції, а також біблійні легенди і міфи про новий земній рай, під яким малась на увазі Америка. Головний сенс цієї доктрини полягав у обіцянці свободи, демократії, матеріального достатку і т.д. не тільки самим американцям, а й представникам інших народів в найвіддаленіших куточках земної кулі.

Ці та пов’язані з ними установки послужили підставою для перетворення концепції «землі обітованої» перших поселенців-пуритан XVII ст. в концепцію особливої ​​місії Америки стати світовим лідером. Вони отримали своє концентроване вираження в теорії, згідно з якою Америка покликана вести за собою весь навколишній світ.

Зрозуміло, подібні аргументи були крайнім виразом американської національної ідеології. Але фактом залишається те, що в тих чи інших формах вони справляли більш-менш істотний вплив на зовнішньополітичну стратегію та знайшли відображення, зокрема, в доктрині Монро, проголошеній в 1823 році тодішнім державним секретарем і майбутнім президентом США Дж. Монро. У ній обґрунтовувалися претензії на чільне і керівне становище США в Західній півкулі.

Америка

Однодоларова монета із зображенням Монро

У новітній час ці ідеї чітко простежуються в численних суспільно-історичних концепціях, які зображують США як зразок для наслідування для всіх інших народів. У них свобода Америки ототожнювалася зі свободою решти світу. Найбільш концентроване вираження подібні установки знайшли в гаслі «американське століття», сформульованому в 1943 році газетним магнатом Г. Льюїсом. У статті під тією ж назвою він стверджував, що «XX ст. повинно стати в значній мірі американським століттям».

«Хочемо ми цього чи ні, але ми повинні визнати, що здобута нами перемога поклала на американський народ тягар відповідальності за подальше керівництво світом», — стверджував президент США Г. Трумен в одному зі своїх виступів того періоду. Характерно, що доктрина Трумена розглядалася багатьма як всесвітній еквівалент доктрини Монро. У подібному дусі міркували всі наступні керівники Вашингтона і розробники зовнішньополітичних і військово-політичних доктрин США.

З огляду на цілий комплекс причин використання цих установок набуло безпрецедентних масштабів в перший термін перебування при владі Р. Рейгана. З самого початку свого президентства він наголошував на «моральному переозброєнні світу», стверджуючи, що Америці призначено керувати світом і навіть врятувати людство від небезпек, які йому загрожують, у першу чергу з боку СССР та його сателітів.

лідер Америки

Президент США Г. Трумен

Оцінюючи ці доводи щодо лідируючої ролі США, необхідно врахувати таку обставину. Американська ідея формувалася і реалізовувалася в специфічних умовах євроцентристського (точніше євроамериканоцентристського) світу. Америка з самого початку була одночасно результатом, інструментом, а також потужним стимулятором розширення і затвердження західної раціоналістичної цивілізації. Більш того, вставши на її вістря, вона увібрала в себе і довела до логічного завершення найважливіші системоутворюючі компоненти, цінності, норми і світоглядні установки цієї цивілізації.

Не випадково, що для багатьох поколінь людей в усіх куточках земної кулі Америка служила привабливим маяком, який вказує шлях до звільнення від матеріальних нестатків і політичної несвободи. Швидкі успіхи в освоєнні величезного Північноамериканського континенту, стрімкий розвиток передової індустрії та сільського господарства, небачене в історії підвищення матеріального добробуту більшості населення, швидке досягнення статусу світової держави посилювали переконання в особливій долі Америки, яка є відмінною від доль інших країн і народів.

США

Статуя Свободи

Протягом тривалого часу Америка успішно виконувала цю місію, особливо в період холодної війни. У біполярному світі США стали свого роду фірмовим знаком якості західного світу. В умовах безперервної військово-політичної конфронтації, яка не раз сягала межі переходу в гарячу війну, знаменита статуя Свободи в нью-йоркській гавані служила символом вільного світу. Чим щільніше збиралися хмари холодної війни на небосхилі двополюсного світу, тим яскравіше ставало сяйво цього символу для безлічі людей у ​​всіх куточках земної кулі.

Таким чином протягом майже півстоліття боротьба за комуністичною загрозою, яку уособлював СССР, служила однією з осьових установок не тільки в зовнішньополітичній стратегії Вашингтона, але і в сфері внутрішньополітичної боротьби. Вона являла собою щось більше, ніж просто реакцію на загрозу ззовні. В очах американців вона перетворилася в таку ж багатопланову і системоутворюючу цінність, як, наприклад, ідея американської винятковості.

 
З розпадом СССР і так званого соціалістичного табору постало питання про те, якою саме має бути конфігурація геополітичних сил у світовому співтоваристві. Американська інтелектуальна та політична еліта зробила висновок про настання однополярного світопорядку, де панує одна-єдина наддержава в особі США. У результаті загальне поширення отримала теза про остаточне затвердження Pax Americana.

США

Pax Americana

Про вплив і популярність подібних ідей і установок свідчить той факт, що їх прийняла і намагалася реалізувати на практиці, використовуючи всю міць країни, значна частина державних і політичних діячів США. Так, колишній президент США республіканець Дж. Буш-ст., під час правління якого розпався СССР, не переставав повторювати, що «і сьогодні в мінливому світі лідерство Америки незамінне». Колишній державний секретар США за президента Б. Клінтона У. Крістофер стверджував: «Якщо ми не будемо керувати, то ніхто не буде».

Основні тенденції трансформації місця і ролі США в сучасному світі

Зрозуміло, для претензій на світове лідерство у американців є вагомі та достатні підстави економічного, військово-політичного, геополітичного, ідеологічного, психологічного характеру. Колишній головний противник в особі СССР зазнав краху і перебуває на попелищі історії. Америка понині є найпотужнішою економічною і військово-політичній державою, такою вона залишиться і в доступному для огляду майбутньому.

Перевага США визначається поєднанням декількох основних факторів. Це, перш за все, глобальна економічна могутність, військова міць, розгалужені системи супутникового та інших засобів стеження за світом, провідні позиції у світовій науці і технологіях, привабливість для багатьох людей в різних куточках земної кулі американського способу життя, американської масової культури та ін.

американська ідея

Америка є найпотужнішою державою

Вважається, що за допомогою свого військового потенціалу США мають можливість проводити операції в будь-якій частині земної кулі. Американський правлячий клас прийшов до висновку, що в сучасному світі немає такої держави, яка була б здатна кинути виклик американській могутності. Після того, як у світі значно посилилася загроза, котра виходить від радикальних ісламістів, переконання в тому, що для США честю та обов’язком є очолити новий світовий порядок, відповідно до американських цінностей, почало набувати реальних обрисів.

Політика США в новому поліцентричної світопорядку

Із закінченням двополюсного світопорядку істотно змінюються геополітичні реалії, які вимагають адекватного за змістом і характером нового осмислення, розпочинається пошук нових орієнтирів і установок. Відповідно, американцям доводиться формулювати нові цілі, заново визначати свої інтереси в області національної безпеки.

Із зникненням СССР Америка залишилася, мабуть, однією з небагатьох ідеологічно орієнтованих країн сучасного світу. Це, природно, накладає сильний відбиток на зовнішньополітичну стратегію її керівництва. Ідеологічна орієнтація проявляється насамперед у переконаності в перевазі американських цінностей, принципів, інститутів, їх придатності для всіх країн і народів. Відповідно, роль Америки бачиться в їх розповсюдженні по всьому світові, якщо потрібно і за допомогою сили.

морська піхота США

Американські військові

Проте слід зазначити, що частина американського інтелектуального і політичного істеблішменту усвідомлює, що в сучасному світі США вже не здатні (та їм це і не потрібно) грати роль єдиної наддержави, покликаної одноосібно визначати основні напрямки розвитку сучасного світу. Про це свідчить, зокрема, поява в останні півтора-два десятиліття цілої серії робіт, в яких в різних формах і аспектах пояснювалася теза щодо зменшення на світовій арені впливу США як економічної, політичної та військової наддержави. Чималий інтерес являють собою роботи Р. Міда, Д. Каллея, П. Кеннеді, П. Б’юкенена та ін., в яких у тій чи іншій формі йдеться про зменшення ваги і впливу США в сучасному світі на користь інших країн і регіонів (перш за все ЄС, Японії, Китаю та Східної Азії в цілому).

Усвідомлення цих реальностей відчувається і у владних структурах, в тому числі в вищих ешелонах влади у Вашингтоні. «Ми, американці, — говорив колишній Державний секретар США Л. Іглбергер, — повинні зрозуміти, що не можемо продовжувати стояти біля керма світових подій, як це робили до недавнього часу». Проте забезпечення міжнародної безпеки та вирішення більш-менш значимих для всієї світової спільноти проблем ще протягом довгого часу буде немислимим без США.

американські урядовці

62-й Державний секретар США Лоуренс Іглбергер

Перспективи Pax Americana

Важливо враховувати той факт, що, по суті, XX ст. було американським століттям. Сам вираз Pax Americana, пущений в обіг газетним магнатом Г. Льюїсом у розпал Другої світової війни, був і журналістською метафорою, і дзеркальним відображенням реального стану речей в післявоєнному світі. З Другої світової війни Америка вийшла наймогутнішою економічно, військово і політично державою. Проте на глобальному рівні США доводилося зважати на існування іншої наддержави, яка не могла похвалитися ані військовою, ані тим більше економічною могутністю, але вона володіла ядерною зброєю, помноженою на утопічну комуністичну ідеологію і через це цивілізований світ не міг собі дозволити цілком ігнорувати її.

Протягом усіх повоєнних десятиріч вплив США залишався незмінним. На Євразійському континенті на тих чи інших етапах післявоєнної історії Америка, безсумнівно, внесла вклад в стабілізацію геополітичного становища.
Загальновідома велика позитивна роль цієї країни у вирішенні багатьох світових проблем. Військово-силові методи, до яких іноді вдається Вашингтон, поєднуються з участю в миротворчих операціях в різних регіонах земної кулі. У значної частини американців користується підтримкою ідея створення незалежної Палестинської держави, незважаючи на потужне єврейське лобі в цій країні, яке нерідко коригує американську зовнішню політику на шкоду США, але на користь Ізраїлю.

Ізраїль

Палестинський прапор

Нині більшість американців виступають за активну роль своєї країни на міжнародній арені в справі забезпечення миру і безпеки в світі. Після окупації Криму Росією та вторгнення росіян на Донбас США відразу стали на бік України, хоча президент Обама і зазначив, що воювати за територіальну цілісність України американці не будуть. Звичайно можна звинувачувати США та західноєвропейські країни у нехтуванні своїми зобов’язаннями, узятими згідно з Будапештським меморандумом, але українцям правильніше було б адресувати своє незадоволення у першу чергу до українських посткомуністичних керманичів (перш за все до Леоніда Кравчука), які проміняли ядерну зброю на пустопорожній папірець, хоча цілком реально було добитися виведення усіх російських військ та Чорноморського флоту з Криму та навіть прийняття України до НАТО, що поклало б край будь-яким реваншистським планам Росії щодо України.

Скоріш за все подальшою світовою місією США буде виконання нею ролі запобіжника, який не дозволятиме світові сповзати до хаосу, до вибудовування стосунків між націями «за законами джунглів», де «правий той, в кого більше прав», чого в однаковій мірі прагнуть і путінська Росія, і мусульманські терористичні угруповання, такі, як Ісламська Держава, «Аль-Каїда» та ін.

 

Тарас Осадчий

Be the first to comment on "США — геополітичний лідер однополярного світу"

Leave a comment

Your email address will not be published.

**